Om Kapitel

Kapitel är ett digitalt magasin för berättande prosa: romanutdrag, personliga essäer, reseskildringar, flash fiction och litterära reportage.

Kontakt: curator[at]kapitelmag.com

***

Kapitel is a digital magazine for narrative prose: short stories, novel excerpts, personal essays, travel writing, flash fiction and so on.

Contact: curator[at]kapitelmag.com