Kapitel: 0

Den berättande kvalitetsprosan befinner sig hopplöst i kläm mellan förlagens växande spontanmanushögar och klumpig, begränsad bokdistribution. Mellan nyhetskult och marknadsavdelningars vurm för säkra kort.  Där poesin något mer ledigt tar plats i litteraturtidskrifter blir prosan ofta för omfångsrik för de sidor man har till förfogande innan kritiken har fått sitt och produktions- och distributionskostnader skenar iväg. Trots att den skulle kunna hitta (och till viss del har hittat) lämpliga farvägar på internet verkar det fortfarande finnas förväntningar på kvalitetsprosan som beroende av kodexformatet. Den berättande prosan på internet når därför sällan högre än till någon formuleringsglad livsstilsblogg, trots att mediets föreställda utrymme är oändligt. Det skapar ett litteraturklimat som är tråkigt för läsaren och inte speciellt uppmuntrande för en författare med högre ambitioner än att ge en stunds underhållning på stranden. Ett litteraturklimat där författaren blir tvungen att skriva för det hederliga gamla syftet ”sin egen skull” och vi inte riktigt förstår vad läsaren håller på med. Prosan blir platt och anspråkslös och tar inte litteraturen framåt.

Med Kapitel vill vi öppna ett litet lufthål i litteratursfären, skapa ett snabbare forum för hållbar litteratur och  bidra med något större, både vad det gäller ambition och tillgänglighet. Någonstans att vända sig när man helst bara vill läsa lite fet jävla prosa.

Vi strävar efter att göra en digital tidskrift, eller antologi, med utrymme för svenska eller översatta följetonger noveller, romanutdrag, personliga essäer, reseskildringar, flash fiction och litterära reportage som kan kategoriseras som berättande prosa.

Kapitel 1 utkommer i slutet av januari 2017.

Skicka dina prosatexter till curator[at]kapitelmag.com